Rss
Tilbage til søgeresultatet

Dialogmøde om gentænking af tilbud til børn

ic-event-date

Dato og tid:
mandag 11. december
kl.18:00 til kl.21:00

ic-event-place

Sted:
Tovshøjskolen
Janesvej 2
8220 Brabrand

ic-event-organizer

Arrangør:

Dialogmøde for forældre, foreninger, boligforeninger, medarbejdere, ledere m.fl., hvor Aarhus Kommune vil indhente input til forslag til initiativer inden for de temaer, som byrådet har besluttet.

Emne: Gentænkning af tilbuddene til børnene og de unge i Gellerup, Toveshøj og Ellekær

Byrådet har besluttet, at tilbuddene til børnene og de unge i Gellerup, Toveshøj og Ellekær skal gentænkes.
Formålet gentænkningen er, at børnene og de unge kommer til at klare sig lige så godt som børn og unge
i hele Aarhus Kommune.
I foråret har vi haft en proces sammen med forældre, foreninger, boligforeninger, medarbejdere, ledere
m.?. om, hvilke udfordringer og temaer der skulle være i fokus i gentænkningen.

BYRÅDET HAR MED BAGGRUND I JERES INPUT BESLUTTET, AT DET ER FØLGENDE FEM TEMAER:
• Ambitioner og forventninger til børnene og de unge
• Tidlig og rettidig indsats og helhedssyn på børnene og de unge
• Familien / forældrene
• Sprog
• Fællesskaber / medborgerskab

Nu vil vi gerne i dialog med jer igen. Denne gang vil vi gerne have jeres input til, hvilke initiativer der
kan sættes i gang inden for de fem temaer. Vi inviterer derfor til dialogmøde

Vi vil gerne vide, om du kommer. Du tilmelder ved at sende en mail til birmo@aarhus.dk. Sidste frist for
tilmelding er fredag den 1. december 2017
Hvis du gerne vil videre mere om mødet, så kontakt: Birgit Møller på birmo@aarhus.dk eller telefon 41 85 90 31.