Rss

Nordgården IF Svømmeafdeling

Vi er en aktiv svømmeklub, der har til huse på Tovshøjskolen og har virket siden 1971.

Vores medlemsskare kommer fra lokalområdet dvs. Brabrand, Åbyhøj, Gellerup, Århus V og Tilst og tæller i øjeblikket ca. 350 medlemmer. Disse er fordelt på hold, så de yngste er babysvømmere og de ældste er pensionistsvømmere, derfor har vi medlemmer i alle aldersgrupper, hvilket er helt i tråd med vores formålsparagraf, som siger, at vi skal virke for at fremme interessen for svømning blandt alle aldersgrupper.

Flere af klubbens traditioner er ved at være gamle, og har formået at overleve helt op til i dag og nye kommer stadig til. Dette skyldes hovedsageligt et stort engagement hos såvel svømmere, trænere, bestyrelse og festudvalg samt stor opbakning fra forældre og andre frivillige. Mens andre svømmeklubber har måtte kæmpe med faldende medlemstal de seneste år, har vi oplevet en medlemstilgang. Denne fremgang må tilskrives den gode atmosfære og de mange aktiviteter, der er i klubben.

I de senere år har vi blandt andet indført plaskestævner for de alleryngste svømmere og en række andre stævner for vores børne- og ungdomssvømmere, forældrekaffe i vores klublokale, julefrokost for voksen- og pensionistsvømmere, træningsweekend samt trænerbytte med vores venskabsklub i Hinnerup.
Derudover har vi tre store årlige arrangementer. En træningslejr i påskeferien for vores ungdoms- og talentsvømmere, hvor det primære formål er det sociale samvær, men der bliver også tid til at pudse formen og teknikken af. Endelig har vi to arrangementer, som samler de fleste af klubbens aktive svømmer og deres familier: Julefesten i november og Klubmesterskabet i april. Det er blandt andet i forbindelse med disse to arrangementer, at vi prøver at skaffe penge til klubbens aktiviteter.

Kontakt arrangør

Nordgården IF Svømmeafdeling


Nordgården IF Svømmeafdeling
Tlf.:
email.:
http://www.ni-svoem.dk