Rss

Kontaktstedet / Gadeplan

Kontaktstedet i Gellerup er et værested for de af Gellerups unge på 14-18 år, der af forskellige årsager ikke deltager i områdets øvrige aktiviteter. Her kan de være sammen med venner samt få råd og vejledning fra stedets voksne.

Målgruppen kommer for at møde venner, dyrke venskaber, opsøge muligheder for arbejde/uddannelse, drøfte økonomi, lave lektier og ikke uvæsentligt bare vær til stede sammen med andre unge.

Jobhjørne
Kontaktstedet har også et Job-hjørne, som henvender sig til de unge som gerne vil have hjælp til at komme videre med deres uddannelses- og arbejdsliv. Her kan de få råd og vejledning om uddannelse og arbejde, samt hjælp til at skrive jobansøgninger.

Kontaktstedet arbejder aktivt for, at unge får mulighed for at vende tilbage til de normale tilbud der er i området.

Gadeplansindsats
Kontaktstedet hører under Aarhus Kommunes gadeplansindsats. Den har til formål at rådgive og brobygge til unge, så de kan få et almindeligt og konstruktivt ungdomsliv

Gadeplans målgruppe er udsatte unge op til 23 år, som bor i Aarhus Kommune.

Ungdomscentrets gadeplansindsats (kaldet UC Gadeplan) har til formål at være synlige og tilgængelige på gaden samt tilbyde udsatte unge rådgivning, støtte og hjælp. ”UC Gadeplan” er et frivilligt, rådgivende tilbud, hvilket giver indsatsen fleksibilitet og hurtig handlehastighed.

Kontakt arrangør

Kontaktstedet / Gadeplan

UngdomscentretSkanderborgvej 156 8260 Viby J
Kontaktstedet / Gadeplan
Tlf.:89 40 31 83
email.:
https://www.aarhus.dk/da/borger/familie-boern-og-unge/Raad-og-hjaelp/Familier-i-problemer/Gadeplan.aspx