Rss

Gellerup Fællesråd

Fællesrådet kan blandt andet fungere som talerør for Gellerups beboere overfor kommunen. Og samtidig kan fællesrådet bidrage til, at informationer og debatoplæg fra kommunen når helt ud til borgerne.

Dialogen mellem lokalsamfundene og Århus Kommune spiller en vigtig rolle for udviklingen af demokratiet og kulturen i kommunen. Det skyldes ikke mindst, at mange af de spørgsmål og opgaver, som har betydning for lokalområderne, enten afgøres i Byrådet eller varetages af kommunen.

Derfor er det vigtigt, at der er en god dialog mellem lokalområderne og kommunen. Og her spiller de lokalt baserede fællesråd en central rolle.

Der findes i dag 30 fællesråd i Århus Kommune, og de er typisk paraplyorganisationer for de forskellige foreninger og institutioner i lokalområderne.

Fællesrådet i Gellerup:

  • arbejder for at skabe bedre betingelser for Gellerupområdets sociale og materielle liv – og for at fremme samarbejdet mellem områdets foreninger, organisationer, institutioner, skoler, kirke, virksomheder og andre lokale aktører.
  • støtter aktivt udfordringen om at skabe godt naboskab blandt borgerne i lokalområdet
  • er aktivt i ”De 4 Fælleråd – Hasle, Gellerup, Brabrand og Herredsvang”.
  • er aktivt i det nye Samvirket i Gellerup og Toveshøj, der er et bredt sammensat samarbejde mellem social– og beskæftigelsesforvaltning, nærpoliti, skoler, bibliotek, kirke, moskeer, boligforening, idræts- og kulturforeninger samt lokale ildsjæle i Gellerup og Toveshøj. Samvirket mødes fire gange om året  og tager emner op, som er relevante for Gellerup og Toveshøj.

Kontakt arrangør

Gellerup Fællesråd


Gellerup Fællesråd
Tlf.:2783 2782
email.:hhmh65@hotmail.com
http://www.gellerupfaellesraad.dk