Rss

Brabrand Erhvervsforening

Brabrand Erhvervsforening er en interesseorganisation – og hos os er alle dele af det lokale erhvervsliv repræsenteret.

Det er vort mål at tage et aktivt medansvar for områdets udvikling, og vi profilerer aktivt foreningens visioner, mål og indsatsområder. Vi fokuserer på en fortsat positiv udvikling for et attraktivt og velfungerende erhvervsområde til gavn for både virksomheder, deres medarbejdere – og lokalområdet.

Vil du også være med til at præge udviklingen i Brabrand og Århus Vestby i øvrigt og tage et aktivt medansvar for den fremtidige udvikling - ja så vil vi meget gerne byde dig velkommen som medlem i Brabrand Erhvervsforening.

Vision
Vor vision er, at erhvervslivet i Brabrand, gennem en fortsat positiv udvikling, skaber et af Østjyllands bedst beliggende, mest attraktive, og mest velfungerende erhvervsområder til gavn for virksomheder, medarbejdere og lokalområdet. 

Gennem en fælles indsats vil vi:

  • Gøre vores indflydelse gældende og markere os i forhold til den generelle erhvervsudvikling i Århus.
  • Tage et aktivt medansvar for områdets udvikling.
  • Fastholde området som erhvervsområde. Forhindre funktioner, der kan reducere områdets værdi.
  • Bedst muligt sikre de fysiske udviklingsmuligheder og herigennem fastholde virksomhedernes værdier.
  • Medvirke til, at et samlet erhvervsområde skaber positive udviklingsspiraler i lokalområdet ved at være katalysator og igangsætter for bæredygtige initiativer, bl.a. ved at ”handle lokalt”.
  • Medvirke til at fastholde, tiltrække og ”uddanne” kvalificeret arbejdskraft.
  • Skabe nye arbejdspladser samt styrke integrationen på arbejdsmarkedet bl.a. via initiativer igangsat i samarbejde med Århus Kommune og URBAN-planen.

Kontakt arrangør

Brabrand Erhvervsforening

Brabrand ErhvervsforeningJ.P. Larsens Vej 17E 8220 Brabrand
Brabrand Erhvervsforening
Tlf.:40185244
email.:brabranderhverv@helge-michael.dk