Rss

To helhedsplaner - én bydel

Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en ny boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2018-2022. 

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk 

Den boligsociale helhedsplan 

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Dette aktive medborgerskab styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.

Det boligsociale team holder til i Det boligsociale hus i Yggdrasil (Det gule hus) på Dortesvej 35A.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2018-2022.

http://fs-aarhus.dk/wp-content/uploads/Boligsocial-helhedsplan-GellerupTovesh%C3%B8j.pdf

 

 

Boligsociale opgaver

Følgende aktiviteter er en del af den nuværende boligsociale helhedsplan i Gellerupparken og Toveshøj:

 • Job- og uddannelsesvejledning
 • By- og erhvervsudvikling
 • Bydelsmødre
 • Fædreindsats
 • Boligsociale familiekurser og temaarrangementer
 • Brobygning til kommunale familieprogrammer og fritidsaktiviteter
 • U-hus: Lektie, lommepengefritidsjobs og uddannelsesvejledning
 • Foreningsunderstøttelse og Samvirket
 • Verdenshaverne
 • Åben beboerrådgivning i Gellerupparken 
 • Gellerup.nu hjemmeside og facebookgruppe
 • Image events som har til formål at give Gellerup et bedre omdømme og image
 • PhD-projekt om fraflytning og fastholdelse  v. Jonas Strandholdt