Rss

To helhedsplaner - én bydel

E&P-Huset - informationscenter midt i Gellerup for helhedsplanen. 

Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en boligsocial helhedsplan - og de to planer understøtter hinanden.

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk 

Den boligsociale helhedsplan skal indgå i et tæt koordineret samarbejde med områdets fysiske helhedsplan. Den sociale plan har fokus på de sociale aspekter, udfordringer og muligheder, der opstår i forbindelse med de fysiske forandringer. Der tages helt naturligt og konkret udgangspunkt i de vedtagne effektmål for den fysiske helhedsplan, som også gælder for den boligsociale helhedsplan.

www.facebook.com/boligsocialgellerup .

NYT: Boligsocial årsrapport for 2016, udgivet februar 2017. Læs den som PDF-avis her.

Se video om, hvad de boligsociale medarbejdere går og laver

 

 

Video

Ungekonference

Hvad skete der den 8. november 2016, da der var ungekonference om uddannelse og beskæftigelse i Gellerup? 

Se resultaterne her

Boligsociale opgaver